Liên Hệ


Duly Shop

Áo dài đồng phục, hoa cưới

Địa chỉ: 301 Lê Quang Định, P.7, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
ĐTDĐ: 091-229-1241, 0122-777-8508 (Trâm)
ĐTDĐ: 091-738-1711 (Ngọc)
Email: ngoc@dulyshop.com
Website: http://www.dulyshop.com
Facebook: http://www.facebook.com/dulyshopComments