Ren

Ren hồng cam

Ren hồng kim sa tay dài
Ren hồng kim sa tay dài

Ren hồng phấn tay ngắn


Ren hồng sen


Ren trắng

Ren xanh biển nhạt


Ren xanh nõn tay ngắn

Ren trắng kim sa tay dài.

Ren hồng đậm tay dài.
Ren hồng đậm tay dài.
Ren hồng dâu tay ngắn

Ren vàng

Ren xanh đậm


Ren xanh biển tay ngắn

Ren trắng kim sa tay dài


Ren chỉ đỏ tay ngắn & tay dài.<br>
Ren hồng đậm tay dài.Ren chỉ trắng tay dài.
Ren chỉ trắng tay dài.