Gấm

Gấm đồng tiền xanh biển

Gấm đồng tiền vàng

Gấm trắng kem, cổ bà ba

Gấm hoa xuân hồng cam

Gấm đồng tiền cánh sen

Gấm đỏ hoa mai vàng