Hoa xe dâu

Xe hoa tuơi- hoa hồng đỏ

Xe hoa tuơi- lan vũ nữ, huớng dương, đồng tiền

Xe hoa tươi- lan trắng, vàng

Xe hoa- bông vải tim hồng