Ren

Ren hồng cam

Ren hồng kim sa tay dài

Ren hồng dâu tay ngắn

Ren hồng phấn tay ngắn

Ren vàng

Ren hồng sen

Ren trắng

Ren xanh đậm

Ren xanh biển nhạt

Ren xanh biển tay ngắn

Ren xanh nõn tay ngắn

Ren trắng kim sa tay dài

Ren trắng kim sa tay dài.

Ren hồng đậm tay dài.

Ren chỉ đỏ tay ngắn & tay dài.

<br>

Ren hồng đậm tay dài.

Ren chỉ trắng tay dài.